درآمدی به زندگی و فلسفه شوپنهاور

۱۴۰۰۰تومان

دیوید ای. کارترایت
ترجمه محسن اکبری
چاپ اول ۱۳۹۸، نگاه معاصر
قطع رقعی، ۹۰صفحه، جلد شومیز

موجود در انبار