سایه دیکتاتور

۶۵۰۰۰تومان

(زندگی تحت حکومت آگوستو پینوشه)
هرالدو مونیز
ترجمه زینب کاظم‌خواه
چاپ اول ۱۳۹۸، نشر ثالث
قطع وزیری، ۴۴۲صفحه، جلد سخت

موجود در انبار

ناشران دیگر