سفارت‌نامه ایران

سفارت‌نامه ایران

۴۵۰.۰۰۰تومان

اسناد، مکاتبات و صورت مجالس مذاکرات ارزنة‌الروم ۱۲۵۹-۱۲۶۳ ه ق
انوری افندی
تصحیح و ترجمه از ترکی عثمانی: نصرالله صالحی – صفیه خدیو
چاپ اول ۱۴۰۲، بنیاد موقوفات افشار
قطع وزیری، ۲۶۲صفحه، جلد سخت

موجود

شناسه محصول: 51071 دسته:

ناشران دیگر