سفالینه گونه موسوم به کوباچه

۱۸۰۰۰۰تومان

فیروز مهجور
چاپ اول ۱۳۹۸، علمی و فرهنگی
قطع رحلی، ۶۸۶صفحه، جلد سخت

موجود در انبار

ناشران دیگر