سنت شفاهی به مثابه تاریخ

۲۶۰۰۰تومان

جان وانسینا

ترجمه فرهاد نام برادر شاد

چاپ اول ۱۳۹۷، انتشارات مورخان

قطع رقعی، ۲۹۱ صفحه،‌جلد شومیز

موجود در انبار