شرفنامه

۳۵۰۰۰تومان

سراینده: نظامی گنجوی

به‌تصحیح: دکتر بهروز ثروتیان

نوبت چاپ: اول

تاریخ نشر: ۱۳۶۸

تعداد صفحات: ۸۶۴ صفحه

قطع کتاب: وزیری

نوع جلد:‌ سخت (گالینگور)

دسته: ,

در این تصحیح و توضیح، هدف کلی تهیۀ متنی نزدیک‌تر به گفته و سرودۀ خود شاعر بوده است و از این جهت است که در مقابله و بررسی نسخه‌های خطی موجود تا جایی که امکان داشته، کوشش شده است تا قدمت تاریخی و اصالت و صحت هر نسخه با همۀ اقران و امثال خود از هر جهت به‌هم سنجیده شود و در این راه تنها قدمت یا اصالت و حتی صحت یک یا دو نسخۀ خاص بی‌دلیل و اثبات و استدلال پذیرفته نشده بلکه مجموعه‌ای از امتیازات منطقی و همه جانبه عامل انتخاب بوده و از آن جهت است که گاهی کلمه‌ای از نسخۀ اساس پاریس به‌علت عدم صحت منطقی در پاورقی قرار می‌گیرد و زمانی مضبوط نسخۀ خطی مرحوم نخجوانی همان وضع را دارد. و گاهی نیز هر دو نسخۀ اساس و اقدم با هم می‌گردد اگرچه احتمال آن هست که کاتب هر نسخه‌ای به تنهایی دست به تحریف کلمه‌ای بزند ولیکن یکسان بودن دو نسخۀ غیر هم گروه و در عین حال اقدم برهمۀ نسخ دیگر، امری قابل توجه است، چنانچه گاهی پیش می‌آید که هر دو با هم در حاشیه قرار می‌گیرد.