صد مانیفست

۱۵۰۰۰۰تومان

مانیفست‌های هنرمندان از فوتوریست‌ها تا استاکیست‌ها
آلکس دانچف
ترجمه مهدی امیرخانلو
چاپ اول ۱۳۹۸، نشر هنوز
قطع رقعی،‌ ۸۰۵صفحه، جلد سخت

موجود در انبار

ناشران دیگر