طراحی با قلم و مرکب

طراحی با قلم و مرکب

۹۵.۰۰۰تومان

نویسنده: غلامحسین نامی

نوبت چاپ: دوم

تاریخ نشر: ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۱۸۴ صفحه

اهمیت و ارزش طراحی در دنیای هنرهای تجسمی انکارناپذیر و شناخت روشهای گوناگون آن بر هر راهرو هنر که عاشقانه بدین راه می‌رود، گریز ناپذیر است.

ارائه روشهای آموزش طراحی، چنانکه متکی بر تجربه و شناختی اصولی از مسأله باشد، می‌تواند در پیشبرد هدفهای آموزش هنر نقش اساسی ایفا نماید. تجریبات شخصی هنرمندان جامعه ما، که خود دست‌اندر کار آموزش هنر نیز هستند، در بسیاری از موارد می‌تواند در امر آموزش هنر مفیدتر و آموزنده‌تر ازبعضی فرمولها و دستورالعملهای وارداتی باشد، زیرا که تمامی عوامل و انگیزه‌های اجتماعی که منجر به آفرینندگی در هنر هنرمند ایرانی می‌گردد، عوامل محیطی که بر ذهن و اندیشه او اثر می‌گذارند، و بالاخره زبان و بیان هنر او، همه با مردم جامعه رابطه‌ای نزدیک‌تر و صمیمی‌تر دارند.

هدف از انتشار این کتاب، ارائه مطالبی آموزشی در زمینۀ طراحی با قلم با زبانی ساده و قابل درک برای همه کسانی بوده که تازه قدم در راه یادگیری طراحی می‌گذارند. اگرچه دامنه بحث در هر یک از مباحث مربوط به طراحی می‌تواند گسترده‌تر از این باشد که دراین کتاب آمده است. اما هدف، کوتاهی مطالب، دوری جستن از طرح مسائل پیچیده، که در مراحل اولیه آموزش طراحی، به کسالت و بی‌ثمری می‌انجامد و بالاخره ارائه اصول و مبانی، با زبانی گویا و بی‌تکلف، بوده است. هرچند اذعان دارم که مطالب نمی‌تواند خالی از هرگونه نقص و ایراد باشد.

در آخرین فصل کتاب، گزیده‌ای از آثار خود را که با قلم مرکب طراحی شده‌اند و مربوط به سالهای مختلف می‌باشند، ارائه نموده‌ام، که تنها شاهد مثالهایی برای مباحث آموزشی کتاب آورده شده‌اند، همانگونه که از آثار طراحی دیگر هنرمندان ایرانی و بعضی آثار دانشجویان، به عنوان نمونه‌هایی از روشهای گوناگون در طراحی با قلم، در کنار آثار پر ارج هنرمندان بزرگ جهان ارائه شده است.

با آرزوی اینکه، بتوان با بهره‌گیری از تجربیات هنری و آموزشی سایر هنرمندان ایرانی، جریانی صحیح در امر آموزش هنرهای تجسمی، که در برگیرندۀ تمامی ویژگیهای جامعه ایرانی باشد، بوجود آورد.