از سیبویه تا عبدالقاهر جرجانی

از سیبویه تا عبدالقاهر جرجانی

۱۹۰.۰۰۰تومان

جستاری تحلیلی تطبیقی در عرصه بلاغت
اسماعیل محمد انور محمد اسماعیل
ترجمه میثم کرمی – زاهد شاد
چاپ اول ۱۴۰۲، نگاه معاصر
قطع رقعی، ۲۲۲صفحه، جلد شومیز

موجود

شناسه محصول: 50907 دسته:

ناشران دیگر