عبور از تحکیم

۵۸۰۰۰تومان

واکاوی علل انشعاب دفتر تحکیم وحدت (مجموعه گفت‌وگو)
به اهتمام سیدعمادالدین محمودی
چاپ اول ۱۳۹۸، نشر نی
قطع رقعی، ۵۰۹صفحه، جلد شومیز

موجود در انبار