علی‌اکبر حکمی‌زاده در چهار پرده

۴۵۰۰۰تومان

رسول جعفریان
چاپ اول۱۳۹۸، نشر مورخ
قطع وزیری، ۲۰۱ صفحه، جلد سخت

موجود در انبار