فقر تفکر فلسفی و الزامات تمدن و توسعه در ایران

۱۵۰۰۰۰تومان

رضا صدوقی
چاپ اول ۱۳۹۸، انتشارات کویر
قطع وزیری، ۷۵۸صفحه، جلد سخت

موجود در انبار

ناشران دیگر