فواکه البساتین

۶۵۰۰۰تومان

منتخباتی فلسفی، اعتقادی و روایی در اواخر دوره قاجاریه

حاج میرزا محمد طهرانی

به‌کوشش علی قیصری

چاپ اول ۱۳۹۷، نشر مورخ

قطع وزیری، ۴۳۱ صفحه، جلد سخت

موجود در انبار