قدرت همزمانی

۴۰۰۰۰تومان

دیوید ریکو
محمدمهدی کهربی
چاپ دوم ۱۳۹۸، نشر افکار
قطع رقعی، ۲۶۴صفحه، جلد شومیز

موجود در انبار

ناشران دیگر