لغت فرس

لغت فرس

۴۵۰.۰۰۰تومان

نسخه‌برگردان شش دستنویس
علی‌بن احمد اسدی طوسی
با مقدمه علی‌اشرف صادقی – جواد بشری
چاپ اول۱۴۰۱، بنیاد موقوفات افشار
قطع وزیری، ۷۷۲صفحه، جلد سخت

موجود

شناسه محصول: 50457 دسته:

ناشران دیگر