مارکسیسم و علوم اجتماعی در ایران

مارکسیسم و علوم اجتماعی در ایران

۲۴۰.۰۰۰تومان

و نگاهی به برخی از دیدگاه‌های آواتیس سلطان‌زاده
علیرضا مرادی
چاپ اول ۱۴۰۱، نشر اگر
قطع رقعی، ۳۴۳صفحه، جلد شومیز

موجود

شناسه محصول: 50071 دسته:

ناشران دیگر