ترجمه‌های مانیفست‌های کمونیست

۶۰۰۰۰تومان

به فارسی و سیدمحمد دهگان
سیدقاسم یاحسینی
چاپ اول ۱۳۹۸، نشر پیام امروز
قطع رقعی، ۳۷۵صفحه، جلد شومیز

موجود در انبار

ناشران دیگر