متون سیاسی-مذهبی دوره پهلوی

۲۵۵۰۰۰تومان

(شامل چهارده کتاب و چندین متن دیگر)
رسول جعفریان
چاپ اول نشر علم، ۱۳۹۸
قطع وزیری، ۱۶۳۱صفحه، جلد سخت

موجود در انبار