مجلس مکتوب منعقد در خوارزم

مجلس مکتوب منعقد در خوارزم

۲۴۰.۰۰۰تومان

تاج‌الدین محمدبن عبدالکریم شهرستانی
مقدمه و تصحیح داریوش محمدپور
ترجمه مقدمه و مقاله منابع فرا-اسماعیلی: مصطفی امیری
چاپ اول ۱۴۰۲، میراث مکتوب
قطع وزیری، ۲۶۳صفحه، جلد سخت

ناموجود

سفارش کتاب

شناسه محصول: 51120 دسته:

ناشران دیگر