مجموعه آثار چخوف – جلد اول

۸۵۰۰۰تومان

(داستان‌های کوتاه ۱)

ترجمه سروژ استپانیان

۵۲۰صفحه
جلد سخت (سلفون)