داستان‌های کوتاه چخوف (دوره ۴ جلدی)

داستان‌های کوتاه چخوف (دوره ۴ جلدی)

۳۸۰۰۰۰تومان

جلد اول (داستان‌های کوتاه ۱)  / ۵۲۰صفحه
جلد دوم (داستان‌های کوتاه ۲) / ۵۸۴صفحه
جلد سوم (داستان‌های کوتاه ۳) / ۵۶۰صفحه
جلد چهارم (داستان‌های کوتاه ۴) / ۶۷۲صفحه

ترجمه سروژ استپانیان

قطع: رقعی

نوع جلد: سخت (سلفون)

دسته: