نمایشنامه‌های چخوف (دوره ۲ جلدی)

۱۳۰۰۰۰تومان

(مجلدات ۶ و ۷ از مجموعه آثار چخوف)

نمایشنامه‌ها ۱  / ۵۶۸صفحه
نمایشنامه‌ها ۲  / ۴۹۶صفحه

ترجمه سروژ استپانیان

نوبت چاپ: چاپ پنجم

تاریخ انتشار: اسفند ۱۳۹۷

قطع: رقعی

نوع جلد: سخت (سلفون)

دسته: