خوانشی تحلیلی در اندیشه‌های محمد آرکون

خوانشی تحلیلی در اندیشه‌های محمد آرکون

۵۷۰۰۰تومان

(دین-متن-حقیقت)
مصطفی الحسن
ترجمه مجید منهاجی
چاپ اول ۱۴۰۰، نگاه معاصر

موجود در انبار

شناسه محصول: 48287 دسته:

ناشران دیگر