مرآت الغیب

۴۵۰۰۰تومان

در اخبار غیبی در باب علوم جدید و وقوع برخی از علائم ظهور
سیدمحمدعلی مبارکه‌ای
به‌کوشش رسول جعفریان
چاپ اول ۱۳۹۸، نشر مورخ
قطع وزیری،‌ ۲۰۲ صفحه، جلد سخت

موجود در انبار