اخبار مشاهیر ادب معاصر در مطبوعات

۹۲۵۰۰تومان

از دوره قاجار تا عصر حاضر (دفتر اول)
مهدی نورمحمدی
چاپ اول ۱۳۹۸، نشر علم
قطع وزیری، ۴۱۸صفحه، جلد سخت

موجود در انبار