معرفت وتر ثلث قوس معلومة‌الوتر

معرفت وتر ثلث قوس معلومة‌الوتر

۱۳۰.۰۰۰تومان

(روش عددی تثلیث زاویه)
میرزا ابوتراب نظنزی
تصحیح و پژوهش فاطمه دوست‌قرین
چاپ اول ۱۴۰۲، میراث مکتوب
قطع وزیری،‌۱۱۴صفحه، جلد سخت

ناموجود

سفارش کتاب

شناسه محصول: 51137 دسته:

ناشران دیگر1