مفهوم علم در تمدن اسلامی

۶۰۰۰۰تومان

رسول جعفریان

چاپ دوم ۱۳۹۴، نشر مورخ

قطع وزیری، ۶۴۲صفحه، جلد سخت

موجود در انبار