ملت و حاکمیت

۶۰۰۰۰تومان

مجموعه تاریخ شفاهی جلد۶/ خاطرات دکتر کاظم ودیعی

به کوشش حسین دهباشی

چاپ اول ۱۳۹۷، سازمان اسناد و کتابخانه ملی

قطع رقعی،‌ ۲۸۷صفحه، جلد سخت

 

موجود در انبار