میز یک کارمند

۳۳۰۰۰تومان

عزیز نسین
ترجمه قدیر گلکاریان
چاپ اول ۱۳۹۸، انتشارات نگاه
قطع پالتویی، ۲۵۲صفحه، جلد شومیز

موجود در انبار

ناشران دیگر