نامه‌هایی از پاریس

۳۹۵۰۰تومان

(پاریس در نامه‌های روشنفکران ایرانی)
امیر سعیدالهی
چاپ اول ۱۳۹۸، کتاب پارسه
قطع رقعی، ۲۴۵صفحه، جلد شومیز

موجود در انبار