نامه‌های چخوف (دوره ۳ جلدی)

نامه‌های چخوف (دوره ۳ جلدی)

۲۸۵۰۰۰تومان

(مجلدات ۸ و ۹ و ۱۰ از مجموعه آثار چخوف)

نامه‌ها ۱ / ۵۲۸صفحه
نامه‌ها ۲ / ۴۸۰ صفحه
نامه‌ها ۳ / ۴۵۶صفحه

ترجمه ناهید کاشی‌چی

نوبت چاپ: چاپ چهارم

تاریخ انتشار: اسفند ۱۳۹۷

قطع: رقعی

نوع جلد: سخت (سلفون)