نخبه التواریخ فی مواد التاریخ

۴۰۰۰۰تومان

اسماعیل‌بن محمدتقی دبیر تفرشی (۱۳۲۲-۱۲۶۱ ق)
تصحیح و تحقیق: فاطمه بوجار
چاپ اول ۱۳۹۸، کتابخانه و مرکز اسناد مجلس
قطع وزیری، ۲۳۱صفحه، جلد سخت

موجود در انبار

ناشران دیگر