نفثه المصدور

نفثه المصدور

۸۵۰.۰۰۰تومان

نویسنده: شهاب الدین محمد خرندزی نسوی

مترجم / مصحح: دکتر امیرحسین یزدگردی

نوبت چاپ: هفتم

تاریخ نشر: ۱۴۰۱

تعداد صفحات: ۹۴۴ صفحه

قطع کتاب: وزیری

نوع جلد:‌ سخت (گالینگور)

دسته:

چنانکه پیش از این گفته آمد وجهۀ همت مؤلف در انشای «نفثه المصدور» بیشتر برآراستن سخن ببدایع لفظی کلام معطوف بوده و بیان معنی در نظر وی در درجۀ دوم ارزش و اهمیت قرار داشته است. از این‌رو لفظ در نثر وی برجستگی وتعینُّی خاصّ دارد، و خود پیداست که گاه نویسنده چنان در آرایش آن مستغرق شده که از استیفای حقّ معنی، چنانکه باید، باز مانده است.

منشأ اصرار مؤلف را نیز در مراعات آرایشهای لفظی و صنایع بدیعی در همین توجه بیش از اندازۀ وی به الفاظ، و هماهنگی و تناسب و تقارن آنها با یکدیگر جست‌وجو باید کرد، چنانکه وی را برگزیدن الفاظ و برسنجیدن کلمات و نشانیدنِ آنها در موقع مناسب کلام به شطرنجی سخت ماهر و ورزیده و آشنا بدقایق حرکات لعبه‌ها تشبیه توان کرد که تا محل و موقعی مناسب برای لعبه‌ای در نظر نگیرد و آن را از جهات گوناگون با دیگر لعبه‌ها برنسنجد در خانه‌ای ننشاند.

مؤلف در انشای کتاب از بیشتر صنایع معروف بدیعی همچون براعت استهلال و سجع و تضمین مزدوج و موازنه و ترصیع و جناس و … مدد گرفته و نثر خود را بدان بیاراسته است.