نقد اخلاقی و اخلاقیات نقادانه

۱۶۰۰۰تومان

کارل مارکس
ترجمه زیبا جبلی
چاپ اول ۱۳۹۸، انتشارات شفیعی
قطع رقعی، ۶۲صفحه، جلد شومیز

موجود در انبار

ناشران دیگر