نوسازی و جامعه ایلی

۵۸۰۰۰تومان

بویراحمد در دوره پهلوی

دکتر محمدمهدی روشنفکر

چاپ اول ۱۳۹۷، نشر مورخان

قطع وزیری، ۵۸۱ صفحه، جلد شومیز

موجود در انبار

ناشران دیگر