درآمدی بر هرمنوتیک تاریخمند تشیع

۳۰۰۰۰تومان

سیدجمال سامع
چاپ اول ۱۳۹۸، نشر پرسش
قطع رقعی، ۱۷۶صفحه، جلد شومیز

موجود در انبار

ناشران دیگر