هزاره‌های گمشده  «جلد۱»

هزاره‌های گمشده «جلد۱»

جلد۱: اهورامزدا،زرتشت‌‌ و اوستا

نویسنده: دکتر پرویز رجبی

نوبت چاپ: چهارم

تاریخ نشر: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۵۳۶ صفحه

قطع کتاب: وزیری

نوع جلد:‌ سخت (سلفون)

سفارش کتاب

هزاره‌های گم‌شده، تاریخ سیاسی، مدنی و فرهنگی ایران باستان است از نخستین دوره تا زوال ساسانیان، تألیف دکتر پرویز رجبی، ایران‌شناس، تاریخ‌نگار و نویسنده‌ی آگاه و سخن‌سنج روزگار ما، شامل پنج مجلد، که مجلد نخست آن در دو بخش کلی تنظیم شده است:

بخش اول، که به اهورامزدا، زرتشت و اوستا اختصاص دارد، پرداختی‌ست علمی و تحلیلی به همه‌ی آرا و نقدهایی که در ایران و جهان به ایزد بزرگ ایرانیان باستان و پیامبر و کتابش تخصیص یافته است. این بخش ضمن طرح دیدگاه ایران‌شناسان شرق و غرب، رای مستقل و تحلیلی نویسنده را نیز بازتابانده و سایه روشن‌های تاریخی و آیینی اهورامزدا، زرتشت و اوستا را از پرده برون ریخته است.

        بخش دوم، به مقوله‌هایی چون آتش و ایزدان و امشاسپندان و جشن‌های ایرانی و پنج‌گاه شبانه‌روز در ایران باستان و مقالاتی چون اسب و آتوسا و ابد و ازل و عقاب و سپیتمان و آیین‌های ازدواج در ایران باستان و حقوق زنان اختصاص یافته است و در پایان، ترجمه‌ی رساله‌ی تکذیب و رد فرق دینی ارائه شده است که نقدی است از ازنیک، دانشمند و مورخ ارمنی قرن پنج میلادی درباره‌ی زروان و زوران گرایی ایران باستان.