هزاره‌های گمشده «جلد۲»

هزاره‌های گمشده «جلد۲»

۹۵۰۰۰تومان

جلد۲: هخامنشیان به روایتی دیگر

نویسنده: دکتر پرویز رجبی

نوبت چاپ: چهارم

تاریخ نشر: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۴۹۶ صفحه

قطع کتاب: وزیری

نوع جلد:‌ سخت (سلفون)

هخامنشیان به روایتی دیگر که دومین کتاب از مجموعه‌ هزاره‌های گم‌شده نام گرفته  مشتمل است بر ۶ فصل بانام‌های نگاهی به همسایگان (آشور، پیدایی و سقوط آن؛ ایلام و ایلامی‌ها؛ موقع جغرافیایی، تاریخ، فرهنگ و تمدن، حقوق و هنر؛ مادها: آغاز فرمان‌روایی، دیاکو، فرورتیش، هوخشتره)، آغاز سرگذشت کورش بزرگ بنا بر روایت‌های افسانه‌ای (هارپاک و کودکی کورش، ردپای کورش در اساطیر ایران، روایت کتیاس از کورش، روایت موسی خورنی، هخامنشین که بودند؟، بافت سیاسی فلات ایران و پیرامونش در زمان کورش، تاریخ کورش و جغرافیایی در قلمرو او، فتح بابل، جنگ‌های کورش)، پاسارگاد (آرامگاه کورش، موقع سیاسی و اقتصادی ایران هخامنشی)، کمبوجیه آخرین شاه هخامنشی از شاخه‌ی کورش (بردیا، موقع مصر به هنگام حمله‌ی کمبوجیه و شرح این حمله، بردیای دروغین، مرگ کمبوجیه…)، شاخه‌ی دوم و دودمان هخامنشی (اَریامَنه، اَرشام، هفت تنان، داریوش و شورش‌های زمان او، بیانیه‌ی داریوش، ساتراپی‌های روزگار داریوش، داریوش و مناسبات او با غرب و اورشلیم و مصر و هند و … ، بنای کاخ شوش و سایر بناهای داریوش، جایگاه هرودوت در تاریخ هخامنشیان، اعضای خانواده‌ی داریوش، پایتخت‌های داریوش….)، نظام اجتماعی و سازمان اداری ایران در زمان داریوش (رئیس تشریفات، تخت جمشید و متعلقات آن، عمارت خزانه، تاریخ خط میخی، فارسی باستان و چندین مطالب علمی، تاریخی و تحلیلی درباره‌ی این خط).