هنر و جامعه در جهان ایرانی

هنر و جامعه در جهان ایرانی

۳۳۰.۰۰۰تومان

به کوشش: شهریار عدل

ترجمه زیر نظر: احسان اشراقی

نوبت چاپ: اول

تاریخ نشر: ۱۳۷۹

تعداد صفحات: ۳۹۶ صفحه

قطع کتاب: رحلی

نوع جلد:‌ شومیز

رویدادهای ایران و افغانستان و دیگر سرزمین‌های جهان ایرانی بار دیگر نظر همگان را به خود جلب کرده و رونق هرچه بیشتر بررسی‌های جهان ایرانی کنونی را سبب گردیده است. اما مسائل دیروز، مگر آن‌چه به طور مستقیم از باستان‌شناسی ماقبل تاریخ و تا حدّی دورۀ تاریخی ریشه می‌گیرد، هم‌چنان از توجه کمتری برخوردار بوده است و گردآوری مقالات مجموعۀ حاضر تحت عنوان هنر و جامعه در جهان ایرانی کوشش ناچیزی است برای جبران این کمبود.

این مجموعه مرکب است از دوازده گفتار که توسط پژوهشگران مؤسسات بزرگ علمی کشورهای ایتالیا، ایران، ایالات متحده امریکا، بریتانیا، شوروی و فرانسه نگاشته شده است..

در عنوان کتاب، نام جهان ایرانی از سویی یادآور پیوستگی معنوی این مجلد با سلسله کتابهای جهان ایرانی و اسلام است که در سال ۱۳۵۰ توسط ژان اُبَن و سپس به دستیاری این جانب برای ایجاد برخوردی نو و به منظور رهایی از بندهای یک شرق‌شناسی خودکفا تأسیس گردید و از سوی دیگر، این نام روشنگر مرزهای جغرافیایی و تاریخی گسترده‌ای است که در این کتاب‌ها مورد مطالعه قرار خواهد گرفت: سرزمین‌هایی با مرزهای نااستوار در طیّ زمان و دربرگیرندۀ پهنه‌ها و مردمانی که دارای فرهنگ ایرانی بوده و یا بسیار تحت تأثیر آن قرار داشته‌اند و همچنین سرزمینهایی که فرهنگ بومی آنها توسّط ایرانیان جذب گردیده و خود برای همیشه و یا دراز مدّت از آنِ ایران گشته است.