واژه‌نامه توصیفی زبان‌شناسی شناختی

۶۰۰۰۰تومان

ویوین اونز
ترجمه حدائق رضایی و مینا قندهاری
چاپ اول ۱۳۹۸، نشر لوگوس
قطع رقعی، ۲۹۰صفحه، جلد سخت

موجود در انبار