ورقه و گلشاه

ورقه و گلشاه

۱۸۵.۰۰۰تومان

سروده عیوقی
نگارگر: عبدالمومن محمد خویی نقاش
پژوهش بهروز ایمانی – سیدمحمدحسین مرعشی
چاپ اول ۱۴۰۱، بنیاد موقوفات افشار
قطع وزیری، ۱۷۴صفحه، جلد سخت

موجود

شناسه محصول: 50294 دسته:

ناشران دیگر