بسترهای تاریخی وقف بر شکل‌گیری حسینیه‌های عصر قاجار بیرجند

۴۰۰۰۰تومان

مرضیه فاریابی و …
چاپ اول ۱۳۹۸، انتشارات آریارمنا
قطع وزیری، ۱۷۰صفحه، جلد شومیز

موجود در انبار