ویراستار

۴۰۰۰۰تومان

(۲جلدی)
مقالات و گفت‌وگوهایی در عرصه ویرایش
چاپ اول انتشارات کتاب بهار، ۱۳۹۸
قطع وزیری، ۲۱۵صفحه، جلد شومیز

موجود در انبار

ناشران دیگر