پرده گلریز

پرده گلریز

۲۳۰.۰۰۰تومان

تکرار مضمون در کلام حافظ

نویسنده: ابراهیم قیصری

نوبت چاپ: اول

تاریخ نشر: ۱۳۸۰

تعداد صفحات: ۳۶۸ صفحه

قطع کتاب: وزیری

نوع جلد:‌ سخت (گالینگور)

دسته:

«پرده گلریز»، عنوان کتابی است دربارۀ «تکرار مضمون در کلام حافظ» از دکتر ابراهیم قیصری که انتشارات توس مباشر چاپ و نشر آنست . نگارندۀ کتاب که سالیان دراز از راه تدریس و تدرّس با لسان‌الغیب و کلام آسمانی او انس و الفتی دیرینه دارد، توانسته است لحظاتی به کارگاه خیال حافظ راه یابد.

مؤلّف در این کتاب، مضامین دلنشینی را که حتماً حافظ به آنها دلبستگی خاص داشته و در غزلیاتش، گاه به عین لفظ و عبارت تکرار کرده مورد مداقّه قرار داده است. ابتدا برای بیتهای هم مضمون عنوانی زیبا و رسا برگزیده و اشعار مشترک المضمون را در پی آورده است. سپس قرینه‌های لفظی تکراری را در ابیات مشخص ساخته و سرانجام با عباراتی کوتاه – که هیچ گونه جنبۀ تفسیر و شرح ندارد – خلاصۀ مضمون را بیان کرده است. این کتاب دارای دو بخش است: بخش اول شامل ابیاتی است که مضمون مشابه و مشترک دارند و بخش دوم دربرگیرندۀ اشعاری است با ترکیبات یکسان و مکرّر.

انتشارات توس از این محقق، ابیات بحث انگیز حافظ را نیز به چاپ رسانده است.