پرسش‌های فقهی شاه سلطان حسین صفوی

۳۰۰۰۰تومان

از آقاجمال خوانساری

به‌کوشش رسول جعفریان

چاپ اول۱۳۹۶، نشر مورخ

قطع وزیری، ۱۳۰صفحه، جلد سخت

موجود در انبار