پرسش‌های فقهی شاه سلطان حسین صفوی

۲۷۰۰۰تومان

از آقاجمال خوانساری

به‌کوشش رسول جعفریان

چاپ اول۱۳۹۶، نشر مورخ

قطع وزیری، ۱۳۰صفحه، جلد شومیز

موجود در انبار