پسر اسوئا

۴۷۵۰۰تومان

لنا آندرشون
ترجمه سعید مقدم
چاپ اول ۱۳۹۸، نشر مرکز
قطع رقعی، ۲۴۵صفحه، جلد شومیز

موجود در انبار