راهنمای پژوهش‌های زردشتی

۲۰۰۰۰تومان

میگل آنخل آندرس تولدو – دنیل شفیلد
ترجمه عسکر بهرامی
چاپ اول ۱۳۹۸، فرهنگ معاصر
قطع پالتویی، ۱۱۷صفحه، جلد شومیز

موجود در انبار