ژیژک

۲۸۰۰۰تومان

شان شیهان
ترجمه محمدزمان زمانی
چاپ اول ۱۳۹۸، علمی و فرهنگی
قطع رقعی، ۲۵۹صفحه، جلد شومیز

موجود در انبار

ناشران دیگر