کاربست نظریه‌ها، مدل‌ها و مفاهیم در تاریخ باستان

۴۰۰۰۰تومان

نویل مورلی
ترجمه فرهاد نام برادرشاد
چاپ اول۱۳۹۸، نشر مورخان
قطع رقعی، ۲۱۶صفحه، جلد شومیز