کتابشناسی متون چاپ شده در ایران

کتابشناسی متون چاپ شده در ایران

۲۵۰.۰۰۰تومان

(از سال ۱۲۳۳قمری تا ۱۳۹۰شمسی) / ۲جلدی
به‌کوشش محمود طیار مراغی – سیدسعید میرمحمدصادق
چاپ اول ۱۳۹۸، میراث مکتوب
قطع وزیری، ۱۳۴۴صفحه، جلد سخت

ناموجود

سفارش کتاب

شناسه محصول: 46485 دسته:

ناشران دیگر